Heritage Angel Awards Wales Shortlist 2018

Heritage Angel Awards Wales shortlist 2018

The Royal Commission on the Ancient and Historic Monuments of Wales has announced the shortlist of Heritage Angel Awards Wales. There are 15 nominations across five categories including Best Rescue of a Historic Building less than £5m, Best Major Regeneration of a Historic Building or Place. Two of the nominated projects have received support from the AHF are:

 ·         Plas Kynaston, Cefn Mawr - Best Rescue of an Historic Building or Place (for projects under £5m)

·         Cardigan Castle  - Best Major Regeneration of an Historic Building or Place (for projects in excess of £5m)

Founded by the Andrew Lloyd Webber Foundation, these awards celebrate the efforts of people taking action to save and their local heritage give it a new lease of life.

The winners will be announced at a ceremony on 8th November at Caerphilly Castle. The Wales winners will be joined by winners from the other home nations at the UK final where the winners will be revealed at London’s Gillian Lynne Theatre on 27th November 2018.

Please vote for your favourite project!

Rhestr Fer Gwobrau Angylion Treftadaeth Cymru 2018 

Mae’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi cyhoeddi rhestr fer o wobrau Angylion Treftadaeth Cymru. Mae 15 o enwebiadau ar draws pum categori gan gynnwys Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol llan na £5m ac Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr. Mae dau o brosiectau a enwebir wedi derbyn cymorth gan y GTB sef:

 ·         Plas Kynaston, Cefn Mawr - Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)

·         Castell Aberteifi Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)

Ariennir gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, mae’r gwobrau’n dathlu ymdrechion pobl sydd wedi achub a rhoi bywyd newydd i’w treftadaeth leol.

Cyhoeddir enillwyr pob categori yn y seremoni wobrwyo yng Nghastell Caerffili ar Ddydd Iau, Tachwedd 8. Caiff enillwyr o Gymru eu hymuno ag enillwyr o dair cenedl yn ffeinal y DU lle caiff enillwyr eu cyhoeddi mewn digwyddiad mawreddog yn Theatr Gillian Lynne Llundain ar Dachwedd 27, 2018.

Pleidleisiwch dros eich hoff brosiect nawr!